بازدید: ۲۰۴۳
منتشر شده در پنج شنبه, 21 دی 1391 10:54

تعامل بنیاد و دانشگاه با هدف کاهش آسیب های اجتماعی (۲)

صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۱/۱۰/۶ ، جلسه ای با حضور آقایان مطهرنژاد، دکتر غیاثی ، سربندی و خانم دکتر صادقی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در حوزه علوم اجتماعی به منظور توسعه همکاری بین بنیاد و مراکز علمی برگزار شد.

همچنین توافق شد برای بحث و تبادل نظر به منظور تعمیق همکاری های دانشگاه و تولید ایده، با حضور اساتید صاحب نظر در حوزه آسیب شناسی اجتماعی و جرم شناسی نسبت به ایجاد اتاق فکر اقدام گردد.